GIÁ THUÊ ĐẤT & PHÍ DỊCH VỤ

CHI PHÍ THUÊ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HẠ TẦNG:

1. GIÁ THUÊ ĐẤT:

Phương thức thanh toán theo hình thức thuê đất trả tiền 01 lần cho suốt thời gian thuê đất (đến hết ngày 27/12/2060):

 23 USD/m2 + 10%  VAT

+ Sau khi ký thỏa thuận thuê đất, bên thuê đất đặt cọc 20% giá trị Hợp đồng;

+ Sau khi ký hợp đồng thuê đất chính thức: bên thuê đất thanh toán đến 80% giá trị Hợp đồng;

2. PHÍ DUY TU CƠ SỞ HẠ TẦNG : 0,3USD/m2/năm + 10% VAT

+ Phương thức thanh toán: bên thuê đất trả hàng năm vào ngày 15/03;

+ Cứ 03 năm, phí sẽ được điều chỉnh một lần, mỗi lần điều chỉnh tăng không quá 15%.

3. GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ NƯỚC CẤP: 7.455 VNĐ/m3 + 10% VAT

(trên cơ sở giá nước cấp do UBND tỉnh Tây Ninh quy định theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 30/12/2014)

4. GIÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI : (từ cột B sang cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT): 7.200 VNĐ/m3 + 10% VAT;

5. GIÁ ĐIỆN : theo khung giá do Nhà nước quy định, bên thuê đất trực tiếp ký hợp đồng với Điện lực Tây Ninh, chi nhánh huyện Tân Châu.

 

Bình luận